„Żywność XXI wieku” pt. Żywność jako wyzwanie dla współczesnej nauki i przemysłu

UWAGA: Rejestracja na Konferencję oraz termin przesyłania streszczeń komunikatów naukowych zostały przedłużone do 16 czerwca 2023 r.

Szablon streszczenia

Cel konferencji
Celem konferencji jest zaprezentowanie przez jej uczestników najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w obszarze technologii żywności i żywienia człowieka, a także wymiana poglądów i doświadczeń pracowników jednostek naukowych oraz przedstawicieli przemysłu spożywczego i jednostek kontrolujących jakość żywności.

Najważniejsze zagadnienia stanowiące tematykę konferencji:
• Współczesne trendy i kierunki w produkcji, pakowaniu oraz w dystrybucji żywności;
• Żywność a zrównoważony rozwój środowiska;
• Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności;
• Biochemia i biotechnologia żywności;
• Funkcjonalne składniki żywności;
• Żywność a zdrowie człowieka;
• Inne tematy pokrewne.

Adres Komitetu Organizacyjnego
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
Ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

Dr hab. inż. Emilia Bernaś, prof. URK – przewodnicząca (Tel.: (12) 662 47 56)
Dr hab. inż. Dorota Gałkowska, prof. URK – sekretarz ( (12) 662 47 77)
Dr hab. Gohar Khachatryan, prof. URK – z-ca sekretarza
Dr Marta Liszka-Skoczylas – skarbnik

Adres e-mail: zywnoscxxi@urk.edu.pl