4th International Conference on ‘TRENDS IN MEAT AND MEAT PRODUCTS MANUFACTURING’ 2015

Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

oraz
Polskie Towarzystwo
Technologów Żywności
Oddział Małopolski

zapraszają na:

4th International Conference on ‘TRENDS IN MEAT AND MEAT PRODUCTS MANUFACTURING’

Nowy Wiśnicz, 11-12 czerwca 2015 r.


Department of Animal Products Technology
Faculty of Food Technology
University of Agriculture in Krakow

and
Polish Society of Food Technologists
Małopolska Branch

are happy to invite to participate in the

4th International Conference on ‘TRENDS IN MEAT AND MEAT PRODUCTS MANUFACTURING’


Załączniki / Attachments

Komunikat nr 1 / Communicate nr 1