„Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE 2018

POLSKIE TOWARZYSTWO
TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI 

WYDZIAŁ
TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE

zapraszają na
XIII Konferencję Naukową

z cyklu
„Żywność XXI wieku”

ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE  

Kraków, 24-25 WRZEŚNIA 2018

XIII Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku “ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE”, 24-25 września 2018 – zadanie finansowane w ramach umowy 774/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
http://www.nauka.gov.pl/

Pod patronatem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PANZałączniki

Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Dojazd do WTZ
Hotele
Wzór streszczenia
Wzór rozdziału do monografii
Zgłoszenie

Monografia tom 1
Monografia tom 2
Komunikaty