Dojazd

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Oddział Małopolski PTTŻ

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122

30-149 Kraków

Tel: (012) 662-48-04

e-mail: rrsady@cyf-kr.edu.pl