„Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A INNOWACJE 2016

POLSKIE TOWARZYSTWO
TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI 

WYDZIAŁ
TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE

zapraszają na
XII Konferencję Naukową

z cyklu
„Żywność XXI wieku”

ŻYWNOŚĆ A INNOWACJE

Pod patronatem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PANZałączniki

Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Program konferencji
Informacje o kopalni
Dojazd do WTZ
Hotele
Wzór streszczenia rozdziału do monografii
Zgłoszenie

Monografia tom 1
Monografia tom 2
Komunikaty