Organizatorzy „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A INNOWACJE 2016

Komitet Honorowy

Prof. dr hab. Jozef Golian
Prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
Prof. dr hab. inż. Danuta Kołożyn-Krajewska
Prof. dr hab. dr h.c. Mieczysław Pałasiński
Prof. dr hab. Edward Pospiech
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora

Komitet Naukowy

Dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – przewodnicząca
Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała
Prof. dr hab. Teresa Fortuna
Prof. dr hab. inż. Halina Gambuś
Dr hab. inż. Piotr Gębczyński, prof. UR
Dr hab. inż. Lesław Juszczak, prof. UR
Dr hab. inż. Wanda Kudełka, prof. UEK
Prof. dr hab. Teresa Leszczyńska
Prof. dr hab. inż. Władysław Migdał
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
Dr hab. inż. Tomasz Tarko
Dr hab. inż. Mariusz Witczak
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła
Dr hab. inż. Ladislav Staruch

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Aleksandra Duda-Chodak – przewodnicząca
Dr inż. Dorota Najgebauer-Lejko – sekretarz
Dr Iwona Drożdż – z-ca sekretarza
Dr inż. Małgorzata Bączkowicz – skarbnik
Dr inż. Emilia Bernaś
Dr inż. Teresa Witczak
Dr inż. Marek Zdaniewicz
Mgr inż. Łukasz Wajda