Władze oddziału

Członkowie Zarządu:

dr hab. inż. Emilia Bernaś, prof. URK (URK Kraków) – Prezes
dr hab. inż. Marek Sady, prof. URK (URK Kraków) – Wiceprezes
dr hab. inż. Dorota Gałkowska, prof. URK (URK Kraków) – Sekretarz
dr Marta Liszka-Skoczylas (URK Kraków) – Skarbnik
dr hab. Gohar Khachatryan, prof. URK (URK Kraków)
dr Gabriela Zięć (URK Kraków)
dr inż. Grzegorz Fiutak (URK Kraków)

Oddział Małopolski PTTŻ liczy około 100 członków.

Członkowie wspierający:
Zakłady Przemysłu Tłuszczowego Bielmar S.A. Bielsko-Biała

Składki członkowskie:
Wysokość składki członkowskiej:
Wpisowe:              3,00  PLN
Składka roczna:    42,00 PLN

PKO BP I O/K 06 1020 2892 0000 5402 0194 3158

Bliższe informacje:
Dr hab. inż. Marek Sady prof. UR
tel: (012) 662-48-04
e-mail: rrsady@cyf-kr.edu.pl

Deklaracja członkowska