Władze oddziału

Członkowie Zarządu:
Dr hab. inż. Mariusz Witczak prof. UR (UR Kraków) – Prezes
Dr hab. Aleksandra Duda-Chodak prof. UR (UR Kraków) – Wiceprezes
Dr hab. inż. Emilia Bernaś (UR Kraków) – Sekretarz
Dr Marta Liszka-Skoczylas (UR Kraków) – Skarbnik 
Dr inż. Małgorzata Bączkowicz (UR Kraków)
Dr hab. inż. Marek Sady prof. UR (UR Kraków)
Dr inż. Ireneusz Maciejaszek (UR Kraków)

Oddział Małopolski PTTŻ liczy około 100 członków.

Członkowie wspierający:
Zakłady Przemysłu Tłuszczowego Bielmar S.A. Bielsko-Biała

Składki członkowskie:
Wysokość składki członkowskiej:
Wpisowe:              3,00  PLN
Składka roczna:    42,00 PLN

PKO BP I O/K 06 1020 2892 0000 5402 0194 3158

Bliższe informacje:
Dr hab. inż. Marek Sady prof. UR
tel: (012) 662-48-04
e-mail: rrsady@cyf-kr.edu.pl

Deklaracja członkowska