Wydawnictwa oddziału

ŻYWOŚĆ W XXI WIEKU OD PRODUCENTA DO KONSUMENTA, Red. Dorota Gałkowska, Stanisław Kowalski, Gabriela Zięć, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, 2021, ISBN 978-83-953897-2-6.

Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta, materiały XIV Konferencji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku “Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta”, Red. Dorota Gałkowska, Stanisław Kowalski, Gabriela Zięć, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2021, ISBN 978-83-946796-9-9.

Wydawnictwo finansowane w ramach umowy DNK/SN/465057/2020 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka” – moduł: wsparcie konferencji naukowych.

Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta, Red. Stanisław Kowalski, Gabriela Zięć, Iwona Drożdż, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, 2020, ISBN 978-83-66602-10-6.

Wydawnictwo finansowane w ramach umowy DNK/SN/465057/2020 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka” – moduł: wsparcie konferencji naukowych.

Żywność XXI wieku 2018 – Żywność a składniki bioaktywne Materiały XIII Konferencji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku “Żywność a składniki bioaktywne – Komunikaty” Red. Iwona Drożdż, Tomasz Tarko, Marta Skoczylas-Liszka, Jacek Słupski, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2018, ISBN 978-83-946796-3-7.

SKŁADNIKI BIOAKTYWNE SUROWCÓW I PRODUKTÓW ROŚLINNYCH, Red. Jacek Słupski, Tomasz Tarko, Iwona Drożdż, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2018, ISBN 978-83-946796-1-3.

SUROWCE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO ŹRÓDŁO SKŁADNIKÓW BIOAKTYWNYCH, Red. Jacek Słupski, Tomasz Tarko, Iwona Drożdż, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2018, ISBN 978-83-946796-2-0. 

Żywność XXI wieku 2016 – Żywność a innowacje Materiały XII Konferencji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku “Żywność a innowacje – Komunikaty” Red. Iwona Drożdż, Aleksandra Duda-Chodak, Tomasz Tarko, Dorota Najgebauer-Lejko, Łukasz Byczyński, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2016, ISBN 978-83-937001-7-2.

ROLA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU JAKOŚCI ŻYWNOŚCI, Red. Aleksandra Duda-Chodak, Dorota Najgebauer-Lejko, Iwona Drożdż, Tomasz Tarko, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2016, ISBN 978-83-937001-6-5.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU CZŁOWIEKA, Red. Tomasz Tarko, Iwona Drożdż, Dorota Najgebauer-Lejko, Aleksandra Duda-Chodak, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2016, ISBN 978-83-937001-8-9. 

Żywność XXI wieku 2014 – Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne Materiały XI Konferencji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku “Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne – Komunikaty” Red. Tomasz Tarko, Aleksandra Duda-Chodak, Mariusz Witczak, Dorota Najgebauer-Lejko, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2014, ISBN 978-83-937001-1-0.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW I SUROWCÓW ŻYWNOŚCIOWYCH. WYBRANE ZAGADNIENIA, Red. Tomasz Tarko, Aleksandra Duda-Chodak, Mariusz Witczak, Dorota Najgebauer-Lejko, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2014, ISBN 978-83-937001-2-7.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, Red. Tomasz Tarko, Aleksandra Duda-Chodak, Mariusz Witczak, Dorota Najgebauer-Lejko, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2014, ISBN 978-83-937001-3-4. 

Żywność XXI wieku 2011 – Żywność projektowana Materiały X Konferencji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku “Żywność projektowana – Komunikaty” pod red. Aleksandry Duda-Chodak, Tomasza Tarko, Marii Walczyckiej i Grazyny Jaworskiej, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2011, strony 1-150, ISBN 978-83-932389-3-4

Żywność projektowana. Designed Food. część I Monografia pod red. Marii Walczyckiej, Aleksandry Duda-Chodak, Grażyny Jaworskiej i Tomasza Tarko, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2011, strony 1-220, ISBN 978-83-932389-6-5

Żywność projektowana. Designed Food. część II Monografia pod red. Marii Walczyckiej, Grażyny Jaworskiej, Aleksandry Duda-Chodak i Ladislava Starucha, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2011, strony 1-256, ISBN 978-83-932389-7-2

Żywność projektowana. Designed Food. część III Monografia pod red. Marii Walczyckiej, Grażyny Jaworskiej, Aleksandry Duda-Chodak i Tomasza Tarko, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2011, strony 1-120, ISBN 978-83-932389-2-7