Sponsorzy „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A INNOWACJE 2016

Ergo Solutions
30-438 Kraków, ul. Borkowska 9/6

Tel. 12 445 64 49
 email: info@ergosol.pl
http://www.ergosol.pl/
POLYGEN Sp. z o.o.
http://www.polygen.com.pl/
Genore chromatografia dr Jacek Malinowski
ul. Warszawska 99, pok.12, 05-123 Olszewnica Stara
tel. 22 40 107 34, Biuro Lublin: 22 40 107 35, fax: 22 40 107 36
 email: info@genore.pl
http://www.genore.pl/
SHIM-POL A.M. Borzymowski
E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka Sp.j.
ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin
tel. 0048/22/206-09-32, fax 0048/22//722-70-51
http://shim-pol.pl/