Kalendarium „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE 2018

Przesłanie zgłoszeń uczestnictwa z zaznaczeniem sposobu prezentacji komunikatów naukowych do 30 marca 2018 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w zwiedzaniu Zamku Królewskiego w Niepołomicach do 30 marca 2018 r.
Przesłanie jednostronicowych streszczeń referatów plenarnych i komunikatów naukowych do 30 kwietnia 2018 r.
Przesłanie tekstu referatów plenarnych i pełnych tekstów komunikatów naukowych (drukowanych w monografii) do 30 kwietnia 2018 r.

Wniesienie opłaty do 2 lipca 2018 r.