Organizatorzy „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE 2018

Komitet Naukowy

Dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz prof. UR – przewodnicząca
Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała
Prof. dr hab. Teresa Fortuna
Prof. dr hab. inż. Halina Gambuś
Dr hab. inż. Piotr Gębczyński
Prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak
Prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska
Prof. dr hab. inż. Władysław Migdał
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
Dr hab. inż. Tomasz Tarko
Dr hab. inż. Mariusz Witczak
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła
Doc. dr ing. Libor Červenka
Dr ing. Ladislav Staruch

Komitet Organizacyjny

Dr hab. inż. Jacek Słupski – przewodniczący
Dr Iwona Drożdż – sekretarz
Dr inż. Emilia Bernaś – z-ca sekretarza
Dr inż. Małgorzata Bączkowicz – skarbnik
Dr Łukasz Skoczylas
Dr inż. Teresa Witczak
Dr Marta Liszka-Skoczylas
Dr inż. Grzegorz Fiutak
Dr inż. Małgorzata Tabaszewska
Mgr inż. Radosława Skoczeń-Słupska

Adres Komitetu Organizacyjnego

Konferencja Naukowa „Żywność a składniki bioaktywne”
Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
30-149 Kraków, ul. Balicka 122, p. 0.21
Tel: (012) 662 47 54 – przewodniczący, (012) 662 47 93 – sekretarz
Zgłoszenia, wszelkie pytania oraz prace (streszczenia, teksty do monografii) prosimy kierować na adres e-mail:
zywnoscxxi@pttzm.org