Kalendarium

Rejestracja
*I tura rejestracji trwa do 30.03.2023
*II tura rejestracji trwa do 31.05.2023

Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji prosimy dokonać poprzez stronę internetową:
https://wtz.urk.edu.pl/konferencja_zywnosc_XXI_wieku.html

Pozostałe ważne terminy
*Streszczenia komunikatów naukowych prosimy przesłać do 31.05.2023.
*Teksty artykułów do monografii (opcjonalnie) prosimy przesłać do 15.09.2023.