Opłaty „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A OCZEKIWANIA WSPÓŁCZESNEGO KONSUMENTA 2021

Opłata konferencyjna wynosi:
800 zł/ 750 zł* – w I turze rejestracji lub
850 zł/ 800 zł* – w II turze rejestracji lub
600 zł dla doktorantów i studentów – w I i w II turze rejestracji.
* Dla członków PTTŻ (na podstawie potwierdzenia wpłaty składki członkowskiej za 2022 r.)

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w obradach (z prawem do prezentacji jednego* komunikatu naukowego: 10-minutowy referat lub 5-minutowy e-poster), materiały konferencyjne, dwa obiady, poczęstunki podczas przerw kawowych, a także udział w uroczystym spotkaniu
towarzyskim oraz w wycieczce.

**) W przypadku chęci zaprezentowania kolejnego komunikatu naukowego należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 120 zł.

Istnieje możliwość opublikowania w otwartym dostępie jednego artykułu stanowiącego rozdział w monografii pokonferencyjnej wydawanej przez Wydawnictwo PTTŻ (20 pkt za rozdział). Opłata za publikację rozdziału w monografii pokonferencyjnej wynosi 350 zł.

Dane do przelewu

Oddział Małopolski PTTŻ
PKO BP I Oddział Kraków
Numer konta: 06 1020 2892 0000 5402 0194 3158
Tytułem: Żywność XXI w. Imię Nazwisko
W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i uiszczanie ich w formie jednego przelewu.

Prosimy o dokonanie przelewu do 30.06.2023.