Organizacja „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A OCZEKIWANIA WSPÓŁCZESNEGO KONSUMENTA 2021

W opłacie konferencyjnej uwzględniono:

  • udział w obradach,
  • materiały konferencyjne,
  • 2 obiady i przerwy kawowe,
  • udział w uroczystym spotkaniu towarzyskim,
  • udział w wycieczce.

Zgłoszenia tylko w formie elektronicznej poprzez stronę:
https://wtz.urk.edu.pl/konferencja_zywnosc_XXI_wieku.html

W ramach jednej opłaty każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do
prezentacji jednego komunikatu naukowego (10-minutowy referat lub 5-minutowy e-poster), którego jednostronicowe streszczenie ukaże się w materiałach konferencyjnych. Każdy dodatkowy komunikat wymaga dopłaty w wysokości 120 zł.

Istnieje możliwość opublikowania w otwartym dostępie jednego artykułu stanowiącego rozdział w monografii wydawanej przez Wydawnictwo PTTŻ (20 pkt za rozdział).
Opłata za publikację rozdziału wynosi 350 zł.