Organizatorzy „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A OCZEKIWANIA WSPÓŁCZESNEGO KONSUMENTA 2021

Komitet Honorowy
Prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska, Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Joanna Stadnik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr ing. Jozef Golian, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze

Komitet Naukowy
Prof. dr hab. Aleksandra Duda-Chodak – przewodnicząca
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz
Prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak
Prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska
Prof. dr hab. inż. Władysław Migdał
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
Prof. dr hab. inż. Mariusz Witczak
Dr hab. inż. Dorota Gumul, prof. URK
Dr hab. Karen Khachatryan, prof. URK
Dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK
Dr hab. inż. Dorota Najgebauer-Lejko, prof. URK
Dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. URK
Dr hab. inż. Jacek Słupski, prof. URK
Dr hab. inż. Bożena Stodolak, prof. URK

Adres Komitetu Organizacyjnego
Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku”
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
Ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, Pok. 0.23

Adres e-mail: zywnoscxxi@urk.edu.pl
Tel.: (12) 662 47 56 – przewodnicząca, (12) 662 47 77 – sekretarz

Komitet Organizacyjny
Dr hab. inż. Emilia Bernaś, prof. URK – przewodnicząca
Dr hab. inż. Dorota Gałkowska, prof. URK – sekretarz
Dr hab. Gohar Khachatryan, prof. URK – z-ca sekretarza
Dr Marta Liszka-Skoczylas – skarbnik
Dr hab. inż. Marek Sady, prof. URK
Dr hab. inż. Kinga Topolska, prof. URK
Dr hab. inż. Teresa Witczak, prof. URK
Dr Łukasz Skoczylas, prof. URK
Dr inż. Grzegorz Fiutak
Dr Gabriela Zięć
Mgr inż. Michał Pancerz