O konferencji „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A OCZEKIWANIA WSPÓŁCZESNEGO KONSUMENTA 2021

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w obszarze technologii żywności i żywienia człowieka, jak również wymiana poglądów oraz doświadczeń pracowników jednostek naukowych i przedstawicieli przemysłu spożywczego.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia (ale nie jest do nich ograniczona):

  • nowe trendy i kierunki produkcji oraz dystrybucji żywności w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby konsumentów;
  • żywność a zrównoważony rozwój środowiska i zmiany klimatu
  • nowoczesna produkcja rolna – korzyści i zagrożenia;
  • produkt rolnictwa ekologicznego – oczekiwania i rzeczywistość;
  • jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności;
  • żywność funkcjonalna, wzbogacona, produkty regionalne i tradycyjne;
  • innowacyjne procesy i technologie w aspekcie otrzymywania produktów spożywczych wysokiej jakości.