Żywność Projektowana 2011

POLSKIE TOWARZYSTWO
TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

WYDZIAŁ
TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE

KOMITET NAUK O ŻYWNOŚCI PAN

zapraszają na
X Konferencję Naukową
z cyklu„Żywność XXI wieku”

ŻYWNOŚĆ PROJEKTOWANA 

Konferencja współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kraków, 22-23 WRZEŚNIA 2011Załączniki

Program konferencji
Referaty plenarne
Lista doniesień wybranych do prezentacji ustnej (e-postery)
Wymiar posterów
Bankiet – informacje komunikacyjne
Mapka konferencji
Informacje o komunikacji MPK
Cennik biletów MPK
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Komunikat nr 3