Organizatorzy Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia

Komitet naukowy

Prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz
Prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
Prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
Dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka
Dr hab. inż. Prof. PWSW Mariusz Witczak

Komitet organizacyjny

dr hab. inż. Mariusz Witczak – przewodniczący
inż. Patrycja Napora – sekretarz
dr Magdalena Marchel – członek komitetu
mgr inż. Danuta Olejarka – członek komitetu
mgr inż. Kornelia Jaworska – Tomczyk – członek komitetu

Adres komitetu:
Patrycja Napora
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E
37 – 700 Przemyśl
z dopiskiem: Konferencja