NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKI Konferencja Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Komitet Honorowy
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
Sponsorzy
Kalendarium
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Dojazd do PWSW
Hotele
Wzór streszczenia
Wzór rodziału do monografii
Zgłoszenie
Komitet Naukowy


Prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz
Prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
Prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
Dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka
Dr hab. inż. Prof. PWSW Mariusz Witczak


NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKI Konferencja Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia