Organizatorzy „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A OCZEKIWANIA WSPÓŁCZESNEGO KONSUMENTA 2020

Komitet Honorowy
Prof. dr hab. Teresa Fortuna
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita
Prof. dr hab. inż. Danuta Kołożyn-Krajewska
Dr hab. inż. Dorota Piasecka-Kwiatkowska prof. UPP
Prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora
Prof. dr ing. Jozef Golian

Komitet Naukowy
Dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. UR – przewodnicząca
Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała
Dr hab. inż. Aleksandra Duda-Chodak, prof. UR
Prof. dr hab. inż. Halina Gambuś
Dr hab. inż. Dorota Gumul, prof. UR
Prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak
Dr hab. inż. Karen Khachatryan, prof. UR
Dr hab. inż. Anna Korus, prof. UR
Prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska
Prof. dr hab. inż. Władysław Migdał
Dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk, prof. UR
Dr hab. inż Anna Ptaszek, prof. UR
Dr hab. inż. Paweł Satora, prof. UR
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
Dr hab. inż. Mariusz Witczak, prof. UR
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła
Doc. dr ing. Libor Červenka
Dr ing. Ladislav Staruch

Komitet Organizacyjny
Dr hab. inż. Stanisław Kowalski, prof. UR – przewodniczący
Dr hab. Anna Sadowska-Rociek, prof. UR – wiceprzewodniczący
Dr hab. Magdalena Surma, prof. UR – sekretarz
Dr Iwona Drożdż – z-ca sekretarza
Dr inż. Grzegorz Fiutak – z-ca sekretarza
Dr Marta Liszka-Skoczylas – skarbnik
Dr inż. Małgorzata Bączkowicz – skarbnik
Dr hab. inż. Emilia Bernaś, prof. UR
Dr inż. Anna Dobosz
Dr hab. inż. Marek Sady
Dr Łukasz Skoczylas
Dr inż. Anna Stępień
Dr inż. Teresa Witczak, prof. UR
Dr Gabriela Zięć