Opłaty „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A OCZEKIWANIA WSPÓŁCZESNEGO KONSUMENTA 2020

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą:

  • 650 zł dla uczestników niebędących członkami PTTŻ,
  • 600 zł dla członków PTTŻ na podstawie potwierdzenia wpłaty składki członkowskiej za rok 2019 (potwierdzenie proszę przesłać e-mailem)
  • 450 zł dla doktorantów i nauczycieli szkolnictwa zawodowego.

Wpłaty prosimy uiścić do 3 lipca 2020 r. na konto:
Oddział Małopolski PTTŻ, PKO BP I Oddział Kraków
Nr: 06 1020 2892 0000 5402 0194 3158
tytułem: Imię Nazwisko, Żywność XXI