XV Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku” pt. Żywność jako wyzwanie dla współczesnej nauki i przemysłu

Cel konferencjicelem konferencji jest zaprezentowanie przez jej uczestników najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w obszarze technologii żywności i żywienia człowieka, a także wymiana poglądów i doświadczeń pracowników jednostek naukowych oraz przedstawicieli przemysłu spożywczego i … Czytaj dalej XV Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku” pt. Żywność jako wyzwanie dla współczesnej nauki i przemysłu