Organizatorzy „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A OCZEKIWANIA WSPÓŁCZESNEGO KONSUMENTA 2021

Komitet Honorowy
Prof. dr hab. Teresa Fortuna
Prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita
Prof. dr hab. inż. Danuta Kołożyn-Krajewska
Dr hab. inż. Dorota Piasecka-Kwiatkowska prof. UPP
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora
Prof. dr ing. Jozef Golian

Komitet Naukowy
Dr hab. inż. Aleksandra Duda-Chodak, prof. UR – przewodnicząca
Dr hab. inż. Emilia Bernaś, prof. UR
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz
Dr hab. inż. Dorota Gumul, prof. UR
Prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak
Dr hab. inż. Karen Khachatryan, prof. UR
Dr hab. inż. Aneta Kopeć, prof. UR
Dr hab. inż. Anna Korus, prof. UR
Dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. UR
Prof. dr hab. inż. Władysław Migdał
Dr hab. Magdalena Mika, prof. UR
Dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. UR
Dr hab. inż. Marek Sady, prof. UR
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
Dr hab. inż. Mariusz Witczak, prof. UR
Dr inż. Teresa Witczak, prof. UR
Doc. dr ing. Libor Červenka
Dr ing. Ladislav Staruch

Komitet Organizacyjny
Dr hab. inż. Stanisław Kowalski, prof. UR – przewodniczący
Dr hab. Anna Sadowska-Rociek, prof. UR – wiceprzewodniczący
Dr hab. Magdalena Surma, prof. UR – sekretarz
Dr Iwona Drożdż – z-ca sekretarza
Dr Marta Liszka-Skoczylas – skarbnik
Dr hab. inż. Dorota Gałkowska, prof. UR
Dr inż. Anna Stępień
Dr Gabriela Zięć
Mgr inż. Michał Pancerz


Adres Komitetu Organizacyjnego
Konferencja Naukowa „Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta”
Wydział Technologii Żywności Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
30-149 Kraków, ul. Balicka 122, p. 0.61

Tel: (012) 662 47 81– przewodniczący, (012) 662 4827 – sekretarz
Wszelkie pytania oraz prace prosimy kierować na adres e-mail:
zywnoscxxi@urk.edu.pl