Organizacja „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A OCZEKIWANIA WSPÓŁCZESNEGO KONSUMENTA 2021

W opłacie konferencyjnej uwzględniono:

  • udział w obradach,
  • materiały konferencyjne,
  • 2 obiady i przerwy kawowe.

Zgłoszenia tylko w formie elektronicznej poprzez stronę:
https://wtz.urk.edu.pl/konferencja_zywnosc_XXI_wieku.html

W ramach jednej opłaty każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do
prezentacji jednego komunikatu naukowego (e-poster – 5 minut lub
referat – 15 minut), którego jednostronicowe streszczenie ukaże się w
materiałach konferencyjnych. Każdy dodatkowy komunikat wymaga dopłaty w
wysokości 100 zł.
Istnieje możliwość wydania artykułu w formie rozdziału w monografii wydanej
przez Wydawnictwo PTTŻ (20 pkt/ rozdział) w cenie 450 zł.