Opłaty „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A OCZEKIWANIA WSPÓŁCZESNEGO KONSUMENTA 2021

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą:

  • 650 zł dla uczestników niebędących członkami PTTŻ,
  • 600 zł dla członków PTTŻ na podstawie potwierdzenia wpłaty składki członkowskiej za rok 2019 (potwierdzenie proszę przesłać e-mailem)
  • 450 zł dla doktorantów i nauczycieli szkolnictwa zawodowego.

Powyższe opłaty obejmują:

  • udział w obradach,
  • materiały konferencyjna
  • 2 obiady i przerwy kawowe
  • udział w uroczystym spotkaniu towarzyskim

W ramach jednej opłaty każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do
prezentacji jednego komunikatu naukowego (e-poster – 5 minut lub
referat – 15 minut), którego jednostronicowe streszczenie ukaże się w
materiałach konferencyjnych. Każdy dodatkowy komunikat wymaga dopłaty w
wysokości 100 zł.
Istnieje możliwość wydania artykułu w formie rozdziału w monografii wydanej
przez Wydawnictwo PTTŻ (20 pkt/ rozdział) w cenie 450 zł.

Wpłaty prosimy uiścić do 2 lipca 2021 r. na konto:
Oddział Małopolski PTTŻ, PKO BP I Oddział Kraków
Nr: 06 1020 2892 0000 5402 0194 3158
tytułem: Imię Nazwisko, Żywność XXI