Kalendarium „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A OCZEKIWANIA WSPÓŁCZESNEGO KONSUMENTA 2021

Kluczowe terminy:

Do 16 maja 2021 r. Przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa
Do 31 maja 2021 r. Przesłanie tekstu referatów plenarnych i jednostronicowych streszczeń
Do 30 czerwca 2021 r. Przesłanie pełnego tekstu rozdziału monografii
Do 2 lipca 2021 r. Wniesienie opłaty konferencyjnej