„Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A OCZEKIWANIA WSPÓŁCZESNEGO KONSUMENTA 2021

Uprzejmie informujemy, że termin zgłoszeń został przedłużony do 16 maja 2021.

     

     

Z poważaniem, w imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. inż. Stanisław Kowalski, prof. UR

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Konferencji Naukowej z cyklu „Żywność XXI wieku”

Adres Komitetu Organizacyjnego

Konferencja Naukowa „Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta”

Wydział Technologii Żywności Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

30-149 Kraków, ul. Balicka 122, p. 0.61 Tel: (012) 662 47 47 – przewodniczący, (012) 662 48 27 – sekretarz

Kraków, 16-17 września 2021 r.


Rejestracja online
Komunikat nr 1
Wzór streszczenia i rozdziału monografii