Kalendarium „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A INNOWACJE 2016

Przesłanie zgłoszeń uczestnictwa z zaznaczeniem sposobu prezentacji komunikatów naukowych do 30 stycznia 2016 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce do kopalni do 30 stycznia 2016 r.
Przesłanie jednostronicowych streszczeń referatów plenarnych i komunikatów naukowych do 30 kwietnia 2016 r.
Przesłanie tekstu referatów plenarnych i pełnych tekstów komunikatów naukowych (drukowanych w monografii) do 30 kwietnia 2016 r.

Wniesienie opłaty do 1 lipca 2016 r.