NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKI GALERIA PRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Konferencja "Żywność XXI wieku" 2018
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Wydawnictwa oddziału
Żywność XXI wieku 2018 - Żywność a składniki bioaktywne
 
Materiały XIII Konferencji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku "Żywność a składniki bioaktywne - Komunikaty" Red. Iwona Drożdż, Tomasz Tarko, Marta Skoczylas-Liszka, Jacek Słupski, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2018, ISBN 978-83-946796-3-7.
SKŁADNIKI BIOAKTYWNE SUROWCÓW I PRODUKTÓW ROŚLINNYCH, Red. Jacek Słupski, Tomasz Tarko, Iwona Drożdż, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2018, ISBN 978-83-946796-1-3.
SUROWCE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO ŹRÓDŁO SKŁADNIKÓW BIOAKTYWNYCH, Red. Jacek Słupski, Tomasz Tarko, Iwona Drożdż, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2018, ISBN 978-83-946796-2-0. 
Żywność XXI wieku 2016 - Żywność a innowacje
 
Materiały XII Konferencji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku "Żywność a innowacje - Komunikaty" Red. Iwona Drożdż, Aleksandra Duda-Chodak, Tomasz Tarko, Dorota Najgebauer-Lejko, Łukasz Byczyński, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2016, ISBN 978-83-937001-7-2.
ROLA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU JAKOŚCI ŻYWNOŚCI, Red. Aleksandra Duda-Chodak, Dorota Najgebauer-Lejko, Iwona Drożdż, Tomasz Tarko, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2016, ISBN 978-83-937001-6-5.
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU CZŁOWIEKA, Red. Tomasz Tarko, Iwona Drożdż, Dorota Najgebauer-Lejko, Aleksandra Duda-Chodak, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2016, ISBN 978-83-937001-8-9. 
Żywność XXI wieku 2014 - Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne
 
Materiały XI Konferencji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku "Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne - Komunikaty" Red. Tomasz Tarko, Aleksandra Duda-Chodak, Mariusz Witczak, Dorota Najgebauer-Lejko, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2014, ISBN 978-83-937001-1-0.
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW I SUROWCÓW ŻYWNOŚCIOWYCH. WYBRANE ZAGADNIENIA, Red. Tomasz Tarko, Aleksandra Duda-Chodak, Mariusz Witczak, Dorota Najgebauer-Lejko, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2014, ISBN 978-83-937001-2-7.
TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, Red. Tomasz Tarko, Aleksandra Duda-Chodak, Mariusz Witczak, Dorota Najgebauer-Lejko, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2014, ISBN 978-83-937001-3-4. 
 
Żywność XXI wieku 2011 - Żywność projektowana
 
Materiały X Konferencji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku "Żywność projektowana - Komunikaty" pod red. Aleksandry Duda-Chodak, Tomasza Tarko, Marii Walczyckiej i Grazyny Jaworskiej, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2011, strony 1-150, ISBN 978-83-932389-3-4
 
Żywność projektowana. Designed Food. część I Monografia pod red. Marii Walczyckiej, Aleksandry Duda-Chodak, Grazyny Jaworskiej i Tomasza Tarko, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2011, strony 1-220, ISBN 978-83-932389-6-5
Żywność projektowana. Designed Food. część II Monografia pod red. Marii Walczyckiej, Grażyny Jaworskiej, Aleksandry Duda-Chodak i Ladislava Starucha, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2011, strony 1-256, ISBN 978-83-932389-7-2
Żywność projektowana. Designed Food. część III Monografia pod red. Marii Walczyckiej, Grażyny Jaworskiej, Aleksandry Duda-Chodak i Tomasza Tarko, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2011, strony 1-120, ISBN 978-83-932389-2-7
 
NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIGALERIA PRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Konferencja "Żywność XXI wieku" 2018