NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Komitet Honorowy
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
Sponsorzy
Kalendarium
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Program konferencji
Informacje o kopalni
Dojazd do WTZ
Hotele
Novotel Formularz Rezerwacji UR
Wzór streszczenia i rodziału do monografii
Zgłoszenie
Sponsorzy


LECO POLSKA
 Ergo Solutions
30-438 Kraków, ul. Borkowska 9/6
Tel. 12 445 64 49
Firma Ergo Solutions została utworzona w 2002 roku. Jej głównym celem działalności jest świadczenie kompleksowych usług dla przedsiębiorstw w branży spożywczej. Ergo Solutions to zespół specjalistów z wieloletnim stażem w przemyśle spożywczym. W skład zespołu wchodzą: auditorzy, konsultanci, trenerzy oraz praktycy i teoretycy przemysłu spożywczego. W zależności od potrzeb, do współpracy z klientem dobierany jest interdyscyplinarny zespół osób o uzupełniających się kompetencjach. Oferta Ergo Solutions dotyczy w szczególności: badań i doskonalenia wyrobów oraz wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania. POLYGEN Sp. z o.o.
 Genore chromatografia dr Jacek Malinowski
ul. Warszawska 99, pok.12, 05-123 Olszewnica Stara
tel. 22 40 107 34, Biuro Lublin: 22 40 107 35, fax: 22 40 107 36
Oferta firmy "Genore chromatografia" obejmuje nowoczesne chromatografy gazowe GC i GCMS, cieczowe HPLC/UHPLC, LCMS, flash, spektrometry mas, kolumny chromatograficzne, autosamplery, analizatory aminokwasów, generatory gazów, oprogramowanie chromatograficze, wzorce chemiczne oraz wyposażenie laboratoriów. Oferujemy zarówno urządzenia o najwyższych parametrach, jak również rozwiązania ekonomiczne. Proponujemy optymalne rozwiązania firm Young Lin, SYKAM, SRI, Cinel, ASI, Agela, ChromSword, DataApex, Bionacom, Nacalai, AMT, YMC, Nomura, Jordi, Shinwa i innych.
Jesteśmy aktywnymi chromatografistami, dzięki czemu wspieramy naszych klientów nie tylko na etapie wyboru rozwiązań badawczych lecz równie w rzeczywistej pracy z naszymi urządzeniami.SHIM-POL A.M. Borzymowski
E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka Sp.j.
ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin
tel. 0048/22/206-09-32, fax 0048/22//722-70-51
 NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018