NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Składki członkowskie
Deklaracja członkowska
Składki członkowskie

Składki członkowskie:
Wysokość składki członkowskiej:
Wpisowe:              3,00  PLN
Składka roczna:    42,00 PLN

PKO BP I O/K 06 1020 2892 0000 5402 0194 3158

Bliższe informacje:
dr inż. Marek Sady
tel: (012) 662-48-04
email: rrsady@cyf-kr.edu.pl

NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018