NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Składki członkowskie
Deklaracja członkowska
Deklaracja członkowska
Deklaruje chęć przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

Imię: _______________________________________________________

Nazwisko:
___________________________________________________

Rok urodzenia:
_______________________________________________

Adres domowy:  ______________________________________________

____________________________________________________________

Telefon komórkowy: ___________________________________________

Telefon:
_____________________________________________________

E-mail
: ______________________________________________________Rok ukończenia studiów wyższych:
_______________________________

Uczelnia:  _
___________________________________________________

Tytuł naukowy
:  _______________________________________________


Miejsce zatrudnienia: __________________________________________

Adres służbowy:
______________________________________________

 ___________________________________________________________

Telefon:
_____________________________________________________

E-mail
: ______________________________________________________

Stanowisko: 
_________________________________________________

 

Deklaruję chęć otrzymywania:

Żywność, Nauka Technologia Jakość               TAK     NIE
Polish Journal of Food and Nutrition Science    TAK     NIE


Zobowiązuję do przestrzegania Statutu Towarzystwa.  Zobowiązuję się do powiadomienia o zmianie adresu
kontaktowego.  Brak możliwości kontaktu upoważnia Zarząd do skreślenia z listy członków Towarzystwa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Technologów
Żywności Oddział Małopolski , ul. Balicka  122, 30-149  Kraków  w celach  związanych z jego działalnością
statutową, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych", Dz.U. nr 133, poz.
833 oraz  moim uczestnictwem w jego działalności na prawach członka.


Miejscowaość:
_______________________________________________

Data:
______________________________________________________

Podpis: _____________________________________________________Wypełnione zgłoszenie nalezy przesłać na adres:
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski 
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018