NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKI GALERIA PRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Konferencja "Żywność XXI wieku" 2016
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

OFERTA WYDAWNICZA

W sprzedaży dostępne są materiały zawierające referaty plenarne z konferencji naukowej - ŻYWNOŚĆ WZBOGACONA I NUTRACEUTYKI, która odbyła się w Krakowie w dniach 18-19 czerwca 2009 r.

 

 

Spis treści:

 

 1. ANTONI RUTKOWSKI: Dodatki w przetwórstwie żywności wczoraj - dziś - jutro.
 2. JAN GAWĘCKI: Blaski i cienie wzbogacania żywności.
 3. BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK, FRANCISZEK ŚWIDERSKI: Żywność funkcjonalna i suplementy diety a nutraceutyki.
 4. GRAŻYNA CICHOSZ: Tłuszcz mlekowy - nierozpoznany nutraceutyk.
 5. MAŁGORZATA KORZYCKA-IWANOW, PAWEŁ WOJCIECHOWSKI: Podstawy prawne wzbogacania żywności; ocena ryzyka a "dobre prawo".
 6. LECH OZIMEK: Canadian approach to functional foods, nutraceuticals and natural health products.
 7. TADEUSZ TRZISZKA: Nowej generacji nutraceutyki na bazie surowca jajczarskiego.
 8. JAN OSZMIAŃSKI: Nowe trendy w produkcji soków owocowych i napoi funkcjonalnych.
 9. ALICJA KAWKA: Możliwości wzbogacania wartości odżywczych, dietetycznych i funkcjonalnych pieczywa.
 10. JUSTYNA MAKOWSKA-WAS, ZBIGNIEW JANECZKO: Polifenole roślinne - leki czy nutraceutyki?
 11. GRAŻYNA JAWORSKA, JACEK ACHREM-ACHREMOWICZ:  Nowe trendy wzbogacania żywności.

Cena materiałów wraz z kosztami wysyłki wynosi 25 zł.

Zamówienia i informacje:
dr inż. Marek Sady
Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków,
tel. (12) 6624804, email: rrsady@cyf-kr.edu.pl

 

 

ŻYWNOŚĆ WZBOGACONA I NUTRACEUTYKI
Piotr Gębczyński i Grażyna Jaworska (Redaktorzy)

NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIGALERIAPRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2016