NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKI GALERIA PRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Konferencja "Żywność XXI wieku" 2018
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Składki członkowskie
Deklaracja członkowska
WŁADZE ODDZIAŁU

Członkowie Zarządu:

Dr hab. inż. Mariusz Witczak (UR Kraków) - Prezes
Dr hab. Aleksandra Duda-Chodak (UR Kraków) - Wiceprezes
Dr hab. inż. Emilia Bernaś (UR Kraków) - Sekretarz
Dr Marta Liszka-Skoczylas (UR Kraków) - Skarbnik 
Dr inż. Małgorzata Bączkowicz (UR Kraków)
Dr inż. Marek Sady (UR Kraków)
Dr inż. Ireneusz Maciejaszek (UR Kraków)

 

 

 

Oddział Malopolski PTTŻ liczy około 100 członków.

Członkowie wspierający:
Zakłady Przemysłu Tłuszczowego Bielmar S.A. Bielsko-Biała

NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIGALERIAPRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018