NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKI GALERIA PRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Konferencja "Żywność XXI wieku" 2018
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Składki członkowskie
Deklaracja członkowska
WŁADZE ODDZIAŁU

Członkowie Zarządu:

Prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak (UR Kraków) - Prezes
Dr inż. Marek Sady (UR Kraków) - Wiceprezes
Dr inż. Emilia Bernaś (UR Kraków) - Sekretarz
Dr inż. Małgorzata Bączkowicz (UR Kraków) - Skarbnik 
Dr hab. Aleksandra Duda-Chodak (UR Kraków)
Dr hab. inż. Mariusz Witczak (UR Kraków)
Dr inż. Ireneusz Maciejaszek (UR Kraków)

 

 

 

Oddział Malopolski PTTŻ liczy około 100 członków.

Członkowie wspierający:
Zakłady Przemysłu Tłuszczowego Bielmar S.A. Bielsko-Biała

NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIGALERIAPRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018