NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKI Konferencja Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Komitet Honorowy
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
Sponsorzy
Kalendarium
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Dojazd do PWSW
Hotele
Wzór streszczenia
Wzór rodziału do monografii
Zgłoszenie
Komitet Naukowy


dr hab. inż. Mariusz Witczak – przewodniczący
inż. Patrycja Napora – sekretarz
dr Magdalena Marchel – członek komitetu
mgr inż. Danuta Olejarka – członek komitetu
mgr inż. Kornelia Jaworska – Tomczyk – członek komitetu


Aderes komitetu:

Patrycja Napora
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E
37 – 700 Przemyśl
z dopiskiem: Konferencja


NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKI Konferencja Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia