NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKI GALERIA PRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Konferencja "Żywność XXI wieku" 2018
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Komitet Honorowy
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
Sponsorzy
Kalendarium
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Dojazd do WTZ
Hotele
Wzór streszczenia
Wzór rodziału do monografii
Zgłoszenie
Komitet OrganizacyjnyDr hab. inż. Jacek Słupski - przewodniczący
Dr Iwona Drożdż – sekretarz
Dr inż. Emilia Bernaś – z-ca sekretarza
Dr inż. Małgorzata Bączkowicz – skarbnik
Dr Łukasz Skoczylas
Dr inż. Teresa Witczak
Dr Marta Liszka-Skoczylas
Dr inż. Grzegorz Fiutak
Dr inż. Małgorzata Tabaszewska
Mgr inż. Radosława Skoczeń-SłupskaAdres Komitetu Organizacyjnego:

Konferencja Naukowa „Żywność a składniki bioaktywne”
Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
30-149 Kraków, ul. Balicka 122, p. 0.21
Tel: (012) 662 47 54 – przewodniczący, (012) 662 47 93 - sekretarz
Zgłoszenia, wszelkie pytania oraz prace (streszczenia, teksty do monografii) prosimy kierować na adres e-mail:
zywnoscxxi@pttzm.orgXIII Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku "ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE", 24-25 września 2018 - zadanie finansowane w ramach umowy 774/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


SPONSORZY

NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIGALERIA PRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Konferencja "Żywność XXI wieku" 2018