NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Komitet Honorowy
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
Sponsorzy
Kalendarium
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Program konferencji
Informacje o kopalni
Dojazd do WTZ
Hotele
Novotel Formularz Rezerwacji UR
Wzór streszczenia i rodziału do monografii
Zgłoszenie
Komitet Organizacyjny

Dr hab. Aleksandra Duda-Chodak – przewodnicząca
Dr inż. Dorota Najgebauer-Lejko – sekretarz
Dr Iwona Drożdż – z-ca sekretarza
Dr inż. Małgorzata Bączkowicz – skarbnik
Dr inż. Emilia Bernaś
Dr inż. Teresa Witczak
Dr inż. Marek Zdaniewicz
Mgr inż. Łukasz Wajda

NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018