NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Komitet Honorowy
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
Sponsorzy
Kalendarium
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Program konferencji
Informacje o kopalni
Dojazd do WTZ
Hotele
Novotel Formularz Rezerwacji UR
Wzór streszczenia i rodziału do monografii
Zgłoszenie
Komitet Naukowy

Dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – przewodnicząca
Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała
Prof. dr hab. Teresa Fortuna
Prof. dr hab. inż. Halina Gambuś
Dr hab. inż. Piotr Gębczyński, prof. UR
Dr hab. inż. Lesław Juszczak, prof. UR
Dr hab. inż. Wanda Kudełka, prof. UEK
Prof. dr hab. Teresa Leszczyńska
Prof. dr hab. inż. Władysław Migdał
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
Dr hab. inż. Tomasz Tarko
Dr hab. inż. Mariusz Witczak
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła
Dr hab. inż. Ladislav Staruch
NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018