NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKI GALERIAPRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Wzór rozdziału
Karta zgłoszenia
Prace młodych pracowników nauki

Prace młodych pracowników nauki i doktorantów
Tom 4
2018


Prace młodych pracowników nauki i doktorantów
Tom 3
2017


Prace młodych pracowników nauki i doktorantów
Tom 2
2016


Prace młodych pracowników nauki i doktorantów
Tom 1
2015

NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIGALERIAKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018