NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Komitet Honorowy
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
Sponsorzy
Kalendarium
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Program konferencji
Informacje o kopalni
Dojazd do WTZ
Hotele
Novotel Formularz Rezerwacji UR
Wzór streszczenia i rodziału do monografii
Zgłoszenie
Kalendarium

Przesłanie zgłoszeń uczestnictwa z zaznaczeniem sposobu prezentacji komunikatów naukowych do 30 stycznia 2016 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce do kopalni do 30 stycznia 2016 r.
Przesłanie jednostronicowych streszczeń referatów plenarnych i komunikatów naukowych do 30 kwietnia 2016 r.
Przesłanie tekstu referatów plenarnych i pełnych tekstów komunikatów naukowych (drukowanych w monografii) do 30 kwietnia 2016 r.
Wniesienie opłaty do 1 lipca 2016 r.

NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018