Organizacja „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A OCZEKIWANIA WSPÓŁCZESNEGO KONSUMENTA 2020

W opłacie konferencyjnej uwzględniono:

  • udział w obradach,
  • materiały konferencyjne,
  • zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale,
  • udział w uroczystym spotkaniu towarzyskim,
  • 2 obiady i przerwy kawowe.

Zgłoszenia tylko w formie elektronicznej poprzez stronę: http://www.pttzm.org

Uwaga! Przed spotkaniem towarzyskim istnieje możliwość zwiedzania Zamku w Pieskowej Skale z przewodnikiem (czas ok. 1,5 h). Chętnych prosimy o zadeklarowanie woli zwiedzania zamku z przewodnikiem na etapie zgłoszenia na konferencję.

W ramach jednej opłaty każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do prezentacji 1 komunikatu naukowego (forma ustna – 10 min lub poster), którego jednostronicowe streszczenie ukaże się w materiałach konferencyjnych. Każdy dodatkowy komunikat wymaga dopłaty w wysokości 100 zł. Istnieje możliwość opublikowania jednej publikacji, jako rozdziału w recenzowanej monografii wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (20 pkt./rozdział), pt. „Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta” (objętość pracy do 22 tys. znaków ze spacjami, minimum 20 tys. znaków, koszt 100 zł).

Prace mogą również zostać opublikowane w czasopiśmie „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” (zgodnie z wymaganiami czasopisma, opłata ponoszona przez Autora/ów).