Kalendarium „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A OCZEKIWANIA WSPÓŁCZESNEGO KONSUMENTA 2020

Kluczowe terminy:

Do 15 maja 2020 r. Przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa i jednostronicowych streszczeń
Do 29 maja 2020 r Przesłanie tekstu referatów plenarnych i pełnych tekstów artykułów naukowych (drukowanych w monografii)
Do 3 lipca 2020 r. Wniesienie opłaty konferencyjnej