NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKI GALERIA PRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Konferencja Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Komitet Honorowy
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
Sponsorzy
Kalendarium
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Dojazd do PWSW
Hotele
Wzór streszczenia
Wzór rodziału do monografii
Zgłoszenie
Konferencja Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia
POLSKIE TOWARZYSTWO
TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

PAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA WSCHODNIEUROPEJSKA
w Przemyślu

zapraszają na
II Konferencję Naukową

z cyklu
Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia
Przemyśl, 22-23 LISTOPADA 2019

NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIGALERIA PRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Konferencja Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia